skip to Main Content
Subgroepen

Subgroepen

Nieuwe subgroepen binnen BKB?

Subgroep HR

Het bestuur heeft gesproken over een idee om een HR subgroep binnen de BKB te creëren die wellicht eigen bijeenkomsten organiseert en waar bedrijven bij elkaar te raden zouden kunnen. We willen daar met een aantal HR gerichte bedrijven uit de BKB binnenkort over gaan brainstormen. Heb je daar interesse in laat het even weten via info@b-k-b.nl

Subgroep Techniek

Het bestuur van de BKB werd als afvaardiging van het lokale bedrijfsleven uitgenodigd voor een overleg met overheid (3 wethouders) en onderwijs (o.a. Cambium en De Brug).  Vraagstelling was feitelijk hoe we elkaar kunnen versterken en interesse bij scholieren (basisschool, praktijkonderwijs en middelbaar onderwijs) voor techniek kunnen vergroten. Stages, bedrijfsbezoeken, inrichten technieklokalen, gastlessen over techniek, of zelfs docenten uit bedrijfsleven die 1 dagdeel per week vast lesgeven waren ideeën die voorbij kwamen. Het gaat enerzijds om korte termijn schaarste aan technisch praktijk gericht personeel maar ook om langere termijn prikkels voor HBO en WO .Wellicht is naast een HR subgroep ook een techniek subgroep binnen de BKB de moeite waard. Interesse? even mailen info@b-k-b.nl!

Website en communicatie

Inmiddels zijn de leden die of slapend lid zijn of nog steeds niet de moeite genomen hebben (conform de vele verzoeken) zich opnieuw aan te melden als zichtbaar lid van de site afgehaald. De bedoeling is dat we straks bij aanmelding meteen zien hoeveel plekken er nog vrij zijn en wie er aanwezig is, we zijn immers een netwerkclub! Om de kennis uit de BKB te benutten wil de secretaris graag met aantal communicatie experts uit de BKB rond de tafel gaan en bezien wat en hoe we dat verder kunnen vormgeven. Ook hier weer, interesse meld je even aan info@b-k-b.nl!

Back To Top