skip to Main Content
Sterk Techniekonderwijs Binnen Cambium College

Sterk techniekonderwijs binnen Cambium College

Het Cambium College is een school voor voortgezet onderwijs met een vmbo-afdeling met o.a.  de techniekprofielen:

  • PIE (produceren, installeren en energie)
  • BWI (bouw wonen en interieur)
  • MVI (media, vormingeving en ICT)

Samen met andere scholen zijn vijf thema’s gekozen die opgenomen zijn in een regioplan namelijk:

  1. Samenwerking in de keten
  2. Onderwijsinnovatie
  3. Verhoging kwaliteit techniekonderwijs: verduurzaming en borging
  4. Professionalisering
  5. Techniekpromotie/LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)

Daarnaast maken wij als Cambium College een schoolprojectplan waarin de vertaling uit het regioplan beschreven wordt. Het bedrijfsleven, met name in de sector techniek, willen we hierbij betrekken. Vanuit de gedachte dat het bedrijfsleven voldoende en goed technisch personeel nodig heeft gaan we graag de samenwerking aan geeft Luuk van Bussel, conrector van het Cambium College aan.

Info over Sterk Techniekonderwijs

Back To Top