School voor Praktijkonderwijs De Brug

Rubriek: Overheid

Wielkamp 1
5301 DB Zaltbommel

De leerlingen die op onze school worden aangemeld komen van het basisonderwijs (BAO, SBO, SO) en in een aantal gevallen van andere scholen voor voortgezet onderwijs. Onze leerlingen kunnen alleen toegelaten worden met een ‘positieve beschikking’ Praktijkonderwijs, die verstrekt wordt door de RVC (Regionale Verwijzingscommissie).
Bij het verlaten van De Brug krijgen de leerlingen een getuigschrift, al dan niet voorzien van behaalde branchegerichte certificaten.
Het Praktijkonderwijs is voor de ene leerling eind-onderwijs met een arbeidscontract als resultaat en voor de andere leerling een opstapje naar een vervolgopleiding (ROC/AOC).

Goed voorbereid
De school leidt leerlingen op tot een plaats op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De Brug wil leerlingen kennis en vaardigheden aanleren, zodat elke leerling na het verlaten van school voorbereid is op zijn of haar plaats in de samenleving. De grootste groep leerlingen verlaat de school met een arbeidscontract in het vrije bedrijf. Indien nodig, ondersteunen wij leerlingen bij het vinden van een arbeidsplaats in een beschermde omgeving van bijvoorbeeld een sociale werkplaats.

Zelfstandigheid
Het bevorderen van de zelfstandigheid is erg belangrijk voor hun toekomstige plaats in de samenleving. Naast het voorbereiden op de arbeidsmarkt willen wij de leerlingen zo zelfstandig
mogelijk maken zodat zij in de samenleving voor zichzelf kunnen zorgen. In diverse vakken komt dit aspect terug. Bij de vakken consumptief en verzorging bijvoorbeeld, leren leerlingen behalve koken en catering, ook op huishoudelijk gebied voor zichzelf te zorgen. Hierbij valt te denken aan het koken, gezonde voeding, hygiëne en schoonmaken.

Website http://www.prodebrug.nl
E-mail hvangent@prodebrug.nl
Telefoon 06-38418311
Fax
Contact H. van Gent